Uusi opas: Häirinnästä vapaata harrastamista!

Harrastustoimintaa järjestävät tahot tekevät paljon tärkeää työtä ja tavoittavat vuosittain satojatuhansia lapsia ja nuoria. Harrastuksista saa parhaimmillaan iloa, uusia taitoja, onnistumisia ja ystäviä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen (2022) mukaan 91 %:lla lapsista ja nuorista on jokin harrastus.

Pienet lapset ovat harrastuspolkunsa ensiaskeleilla ja on ensi arvoisen tärkeää, että heidät otetaan harrastuksissa vastaan omina ihanina itsenään. He tulevat harrastukseen yleensä luottamusta ja intoa täynnä. Tätä osallistumisen halua ja iloa ei saa rikkoa. Heidän itsetuntoaan, yhteisöllisyyttä sekä häirintävapaata ympäristöä tulee rakentaa parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tähän Väestöliiton uuteen oppaaseen on koottu tärkeää tietoa lapsen kasvusta, kiinnostuksen kohteista ja asioista, joista ei aina tule aikuisten kesken puhuttua ja sovittua, kuten yksityisyydestä, vessarauhasta tai rakentavasti häirintään puuttumisesta. Väestöliitolla olemme kouluttaneet aiheesta vuosia ja tehneet materiaalia ja malleja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tueksi. Jotta, kaikilla lapsilla olisi hyvä ja turvallista olla ihan kaikkialla.  

Lapset kyselevät ja tekevät harrastuksissa monia sellaisiakin asioita, jotka eivät suoranaisesti liity harrastukseen. Heille tulee asioita mieleen, milloin vain. Myös harrasteohjaajan on tärkeä osata kohdata lapsi ikätasoisesti ja kunnioittavasti sekä rakentaa turvaa ihan kaikille lapsille harrastusryhmässä.  

Harrastus ei kuitenkaan valitettavasti ole kaikille psykososiaalisesti turvallinen ympäristö. Esimerkiksi Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -tutkimuksen (2022) mukaan urheiluharrastus on koulun ja netin jälkeen kolmanneksi yleisin paikka lasten ja nuorten kiusaamiselle.  

Sukupuolen lisäksi kuuluminen vähemmistöön altistaa väkivallalle ja epäasialliselle käytökselle. Sekä toimintarajoitteiset että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat raportoineet mm. kouluterveyskyselyissä, Lasten ja nuorten vapaaaikatutkimuksessa (2022) ja Tasa-arvobarometrissa (2017) kokeneensa häirintää, seksuaaliväkivaltaa ja epäasiallista käytöstä muita useammin. Lisäksi etnisyys, ihonväri, kieli ja uskonto lisäävät riskiä joutua rasismin, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi.  

Kouluterveyskyselyt (2019 & 2021) osoittavat, etteivät lapset ja nuoret juurikaan kerro aikuisille kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta. Siksi meidän aikuisten on aktiivisesti puhuttava ja uskallettava kysyä lasten ja nuorten turvallisuudesta sekä heidän kohtaamastaan väkivallasta. Tulokset kertovat siitä, että ennaltaehkäisevä työ turvallisemman toimintakulttuurin eteen vaatii edelleen panostusta.  

Kuten lapset itsekin ovat tutkimuksissa todenneet, tärkeintä elämässä ovat kaverit ja se, ettei kiusata. Lapset, kuten kaikki ihmiset, tarvitsevat toisia ihmisiä, joukkoon kuulumista ja hyväksyntää. Muut asiat tulevat näiden perustarpeiden jälkeen.  

Meillä kaikilla on kehot, jotka taipuvat hiukan eri asioihin. Osaamme kaikki erilaisia asioita, kehomme ovat moninaisia ja meiltä kaikilta löytyy vahvuutemme ja toisaalta heikkoutemme. Näin kuuluukin olla. Harrastuksessa ja ohjauksessa tärkeää ei ole vain keho ja siihen liittyvä osaaminen. Lasten erilaiset tiedot, ideat, unelmat, ystävyydet, kunnianhimo, kokemukset tai havainnoinnit ovat myös tärkeitä asioita huomioida ja arvostaa. Lasten kanssa leikin, draaman, seikkailun sekä huumorin kautta uudet asiat jäävät mieleen paremmin. Siten oppimisesta, liikkumisesta ja yhdessä tekemisestä tulee paljon innostavampaa.  

Häirinnällä tarkoitetaan tässä oppaassa pienten lasten välisiä satunnaisia vuorovaikutuksen hetkiä, jotka liittyvät usein esimerkiksi valtaan, ryhmään liittymiseen tai sukupuolirooleihin. Tällaisia hetkessä ohikiitäviä huomautuksia, naurahduksia, läpsimisiä ynnä muuta on tärkeä tunnistaa ja niihin puuttua jo paljon ennen kuin testaus muuttuu tarkoitukselliseksi kiusaamiseksi!  

Oppaan tekstit pohjautuvat Väestöliiton kehotunnekasvatuksen asiantuntijoiden, varhaiskasvatuksen opettaja Henriikka Kangaskosken ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren luentoihin ja osaamiseen. Kursivoidulla tekstillä olevat lainaukset ovat Väestöliiton toteuttamasta pienestä kyselystä huoltajille koskien lasten kokemaa häirintää harrastuksissa.  

Opas on toteutettu IPPF:n (International Planned Parenthood Federation) rahoittamassa hankkeessa Citizens, Equality, Rights and Values 2023.

Avaa opas tästä linkistä (.pdf-tiedoto)

Lähde: Suomen Olympiakomitea

Jaa artikkeli