Tehosta oppimista hevoskirjojen kautta

Ihmiset oppivat eri tavoin: toiset katsomalla ja tekemällä, toiset taas lukemalla ja kuuntelemalla. Niille, jotka ovat hevosista kiinnostuneita, voi alaan liittyvä kirjallisuus olla yhtä palkitsevaa kuin ratsastus itsessään. Lukeminen tarjoaa arvokasta teoriatietoa ja syventää ymmärrystä ratsukon välisestä yhteistyöstä. 

Oppiminen lukemisen kautta tarjoaa ainutlaatuisia etuja niin ratsastajille kuin muillekin hevosharrastajille. Se mahdollistaa tiedon omaksumisen omassa tahdissa sekä käsitteiden tutkimista aina uudelleen tarpeen mukaan. Lisäksi lukeminen tarjoaa tilan itsereflektiolle, mahdollistaen teorian ottamiseen käytäntöön esimerkiksi seuraavalla ratsastustunnilla. 

Erilaisten valmentajien ja kouluttajien tekemät oppaat ovat erityisen hyviä ratsastajille, jotka pyrkivät hiomaan taitojaan tai valmentajille, jotka haluavat parantaa opetusmenetelmiään. 

Ratsastus ei ole pelkästään fyysinen laji, vaan se on vahvasti myös henkinen. Kirjat ratsastuksen psykologiasta syventyvät sellaisiin aiheisiin, kuten ratsukon välinen kommunikaatio, luottamuksen rakentaminen ja henkiset esteet. Ennen kilpailuja ratsastajat voivat hyötyä lukemisesta, joka keskittyy tiettyihin lajeihin, strategioihin ja henkiseen valmistautumiseen.

Ratsastajien tulisi lisäksi ymmärtää hevosten fyysisestä puolesta sekä hyvinvoinnista ainakin perusteet. Tämä tieto on olennaista hevosen terveyden ylläpitämisessä ja yleisimpien vaivojen tunnistamisessa ajoissa. 

Milloin on hyvä tarttua kirjaan?

Lukeminen on aina hyväksi, mutta hevosharrastajan kantilta se on erityisen hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun omat ratsastusmahdollisuudet ovat rajalliset. Lukemalla voi varmistaa jatkuvan oppimisprosessin myös silloin, kun fyysinen harjoittelu ei ole mahdollista.

Mikäli ratsastajan kohdalle osuu vamma tai loukkaantuminen, joka estää ratsastamisen, kirjoihin syventymällä säilyttää kontaktin ratsastukseen. Se mahdollistaa tiedon hankkimisen motivaatiota ylläpitäen ja monesti helpottaa myöhemmin paluuta satulaan.

Oli materiaalina sitten digitaalinen sisältö, sosiaalinen media tai perinteinen printtikirja, on lukeminen keskeisessä roolissa hevosihmisten ja ratsastajien jatkuvassa oppimisprosessissa. 

Keräsimme tämän artikkelin loppuun kirjasuosituksia, joihin jokaisen hevosihmisen tulisi oman maun mukaan tutustua. Osa näistä on uunituoreita ja julkaistu vasta vuoden 2023 loppupuolella. 


Istunnalla on väliä

Mitä? Ratsastuksenopettaja Sanna Siekkinen opettaa uutuuskirjassaan “Istunnalla on merkitystä – Opas ratsastajan kehon- ja liikkeenhallintaan”, miten yhteys hevoseen syntyy selästä käsin. Vuosikymmenten ammattitaito esitellään lukijalle havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Kirjan sisältö syventyy perusteellisesti aiheeseen, tarjoten selkeät ohjeet harjoituksiin sekä tekstissä että kuvituksessa. Siekkinen avaa, miten ratsastuksessa ja ratsastajassa kaikki vaikuttaa toisiinsa.

Mistä? ”Istunnalla on väliä” on saatavilla esim. Docendon verkkokaupasta.

Hevosen mieli: Tiedettä sarjakuvana

Mitä? Hevosten käyttäytymistä ja sen taustalla olevia syitä käsittelevä “Hevosen mieli” on maailman ensimmäinen tiedettä ja sarjakuvaa yhdistävä eläintietokirja. Kirjan on luonut arvostettu eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Teos pyrkii täyttämään aukkoja hevosten mielen toiminnasta. Hevosen mieli on sarjakuvakirja, jonka toivotaan tavoittavan myös niitä hevosista kiinnostuneita, jotka eivät ehkä normaalisti tarttuisi enää perinteiseen tietokirjaan.

Mistä? “Hevosen mieli” on saatavilla esim. Suomalaisesta Kirjakaupasta

100 years of Finnish equestrian sport

Mitä? Helsinki International Horse Show on juhlistanut Suomen Ratsastajainliiton 100 vuoden taivalta upealla historiikilla, joka kertoo Suomen ratsastusurheilun tarinan. Kirjan on koonnut sveitsiläinen ratsastusvaikuttaja Max E. Ammann, entinen World Cup Director. Yli sata sivua pitkä teos on englanniksi ja tarjoaa kattavan katsauksen suomalaisen kilparatsastuksen historiaan, sisältäen runsaasti tilastotietoa ja upeita kuvia.

Mistä? “100 years of Finnish equestrian sport” on saatavilla esim. Horse & Riderista

Bonuskirja:
Puhe eläinten puolesta

Mitä? Elisa Aaltola, arvostettu kirjailija, tutkija ja filosofi, syventyy teoksessaan “Puhe eläinten puolesta” eläimiä koskevaan kielenkäyttöön ja sen vaikutuksiin. Hän pohtii, miten kieli muovaa käsityksiämme ja asenteitamme eläimiä kohtaan. Kirja käsittää esseitä, jotka yhdistävät kielellisen pohdinnan Aaltolan henkilökohtaisiin kokemuksiin filosofina, joka rohkeasti puolustaa eläinten oikeuksia. Teos on osin erittäin raadollinen ja kuvaa eläinten kamaliakin kohtaloita. Ei siis mikään pirteä kirja joulun välipäivien viettoon, saati lapsille. Silti silmiä avaava. 

Mistä? “Puhe eläinten puolesta” on saatavilla esim. Into Kustannukselta

Muista myös nämä Hevoskansan kirjasuositukset:

Jaa artikkeli