Sosiaaliset haasteet hevosalalla: Miksi emme toimi yhdessä? 

Kun toimii hevosalalla ammattilaisena tai amatöörinä, kohtaa väistämättä ennemmin tai myöhemmin haasteen, jossa joutuu päättämään omasta roolista suhteessa muihin. Kilpailija vai kollega? Vaikka yhteistyö voisikin edistää liiketoimintaa ja tuoda alalle monia sosiaalisia etuja, syystä tai toisesta monet välttelevät sitä. Mutta, miksi yhteistyö hevosalalla ei aina ole itsestäänselvyys ja miten voisimme edistää sitä?  

Vaikka yhteistyö hevosalan toimijoiden kesken toisikin monia etuja, useat ammattilaiset välttelevät sitä erilaisten pelkojen takia. Pelätään menetettävän asiakkaita, resursseja tai mainetta. Kilpailu voi luoda ennakkoluuloja, jotka estävät avoimen yhteistyön mahdollisuuden. 

Yhteistyön edistämiseksi tulisi alan kulttuuria muuttaa kaikilta osin kohti avoimuutta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Alan ammattilaiset voivat hyötyä toistensa osaamisesta ja kokemuksista, jotta yhteistyöllä voitaisiin luoda kaikkia hyödyttävä positiivinen kehä. Hevosalalla toimivien ammattilaisten tulisi nähdä toisensa enemmän kollegoina kuin kilpailijoina. Yhteistyössä piilee mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen, kun jaetaan tietoa, resursseja ja innostusta yhteisen hyvän, eli alan parantamiseksi.

Yhteiset tavoitteet vs. kilpailu resursseista

 
Ehkä yleisimmin kilpailuasetelma näkyy kahden tai useamman tallinpitäjän välillä, etenkin, jos he ovat lähekkäin samalla suositulla alueella. Tallinpitäjät kohtaavat naapurit resurssien jakamisen ja kilpailun kohteena. Toiset tallit nähdään kilpailijoina, jotka ovat riippuvaisia samoista asiakkaista, tiloista ja mahdollisista yhteistyökumppaneista. Yhteistyö voisi kuitenkin tuoda taloudellista ja toiminnallista hyötyä kaikille osapuolille. 

Valmentajien ja ratsuttajien kohdalla yhteistyön haasteet voivat liittyä enemmän taas osaamisen ja asiakaskunnan jakamiseen. Valmentajat, joilla on vahva asiakaspohja, voivat pelätä, että yhteistyö muiden valmentajien kanssa johtaa asiakkaiden ja siten tulojen menetykseen. Harvempi ajattelee, että muiden tunneilla käyminen ei olisi omasta pussista pois. Toisaalta yhteistyö voi tarjota mahdollisuuden laajentaa osaamista ja tarjota asiakkaille monipuolisempia palveluita eri näkökulmista. 

Yhteistyötä voisi edistää esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutustapahtumia tai valmennuspäiviä, joissa useamman valmentajan osaaminen yhdistyy. Tämä tuo taatusti lisäarvoa asiakkaille ja samalla vahvistaa valmentajien välistä yhteistyötä.

Miksi hevosalalla tapahtuu nettikiusaamista?

Hevosalan yhteisö, vaikka tukeekin toisiaan monin tavoin, ei ole säästynyt nettikiusaamiselta ja kateellisuuden varjopuolilta. Vaikka suurin osa alan harrastajista ja ammattilaisista toimii kehittävällä pohjalla, on yllättävän moni tuttukin selän takana anonyymisti vahingollinen.  

Nettikiusaaminen voi ilmetä monin eri tavoin. Somealustat ja verkkofoorumit ja muut tarjoavat kynnyksettömän näyttämön negatiiviselle käytökselle. Kommenttien alapuolelle ilmestyvät törkyviestit. Pilkkaaminen ja muiden alentaminen ovat loistavia malliesimerkkejä nettikiusaamisesta. Usein kateellisuus toisten saavutuksista liittyy vahvasti tähän epäterveeseen ilmiöön. Arvostelun kohteeksi joutuu mikä tahansa aihe, oli kyseessä sitten kilpaileminen, varusteet tai omat mielipiteet. 

Hevosalan somevaikuttajat kokevat erityisiä haasteita näkyvyyden suhteen. Usein heidän suosionsa perustuu kilpailuun muiden somevaikuttajien kanssa ja valuuttana ovat niin huomio kuin seuraajatkin. Kilpailuasetelma voi luoda esteitä varsinkin pienempien sometilien yhteistyölle, kun vaikuttajat pelkäävät menettävänsä kannattajiaan tai joutuvansa kaupallisen sopimuksen myötä silmätikuksi. Usein isommat somevaikuttajat ovat jo sisäistäneet keskinäisen toiminnan edut.  

Se, että hevosalan vaikuttajat, kanavat ja mediat luovat yhdessä yhteistyökulttuuria, jossa kilpailu ei ole este yhteistyölle, näyttäisi vahvaa esimerkkiä myös muille toimijoille. Monien somevaikuttajien tulisi ymmärtää, että yhteistyö voi olla voimavara, ei uhka. Käytännön esimerkkeinä ovat erilaiset yhteiset tapahtumat, jossa mukana ovat sekä isot somevaikuttajat että pienemmätkin sisällöntuottajat, edistävät positiivista vuorovaikutusta vaikuttajien välillä.

Keskusteleminen ei ole kiellettyä 

Hevosalalla kateellisuus voi olla pohjimmainen syy nettikiusaamiseen. Alalla, jossa kilpailu ja menestys ovat keskeisessä asemassa, kateellisuuden tunteet voivat herätä äärettömän helposti. Toisen menestyksen näkeminen voi laukaista kateutta, joka purkautuu negatiivisena käytöksenä sosiaalisessa mediassa tai muualla internetissä. 

Somevaikuttajat voivat yhtä lailla joutua kateuden kohteeksi seuraajamäärien, yhteistyökumppanien tai muiden saavutusten takia. Nämä vertailupisteet luovat hedelmällisen maaperän kateudelle, joka johtaa nettikiusaamiseen. 

Myrkyllisen ilmapiirin ehkäisy on tärkeä tekijä. Hevosalan yhteisön on lajista riippumatta vedettävä yhtä köyttä, jotta kaikille luodaan turvallinen ja kannustava ympäristö. On hyvä muistaa, että keskusteleminen ei ole kiellettyä, mielipiteitä saa esittää ja perusteltua kritiikkiä tulee kestää. Oikeanlainen palaute auttaa kehittymään, mutta myös keskustelulla täytyy olla terve alusta. Jos anonyyminä saa suoltaa nettiin mitä tahtoo, eikä sisältöä moderoida mitenkään tai siitä ei saa sanktioita, on mahdotonta ylläpitää asiallista vuorovaikutusta.

Onnistumiset ja epäonnistumiset ruokkivat negatiivista ilmapiiriä. Kuva: Alexandra Hahl

Positiiviset esimerkit 

Jotta hevosala voisi kehittyä ja vahvistua, on yhteistyön merkityksen korostaminen tärkeää. Toimijoita tulisi motivoida riittävin porkkanoin osallistumaan yhteisiin projekteihin ja kampanjoihin. Yhteiset tavoitteet edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistavat alan yhteistä ääntä. Uusien standardien pitäisi alleviivata mentorointia, kannustamista ja positiivisen palautteen antoa.  

Hevosten parissa ja alalla toimivien tulisi myös olla tietoisia nettikiusaamisen todellisista haitoista, henkisistä vaikutuksista ja kateellisuuden roolista siinä. Järjestämällä koulutustilaisuuksia, tapahtumia ja työpajoja voidaan yhteisöä auttaa kasvattamaan ymmärrystä ja empatiaa. Näkyvässä roolissa olevat, kuten somevaikuttajat ja menestyneet kilparatsastajat, voivat toimia positiivisina esimerkkeinä. Julkinen tuki ja yhteinen tsemppaus muiden saavutuksille luovat ilmapiirin, jossa kateellisuudella ei ole enää tilaa.  

Keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa mediassa on tärkeää olla selkeät säännöt ja moderointi, jotka puuttuvat tasapuolisesti ja välittömästi negatiiviseen käytökseen. Rakentava keskustelu ja toisten kunnioittaminen tulisi asettaa etusijalle. Luomalla hyvin valvottuja foorumeita ja online-tapahtumia, joissa jaetaan positiivisia kokemuksia ja tarjotaan vertaistukea, voidaan vähentää ongelmia hevosalan toimijoiden vuorovaikutuksessa.  

Nettikiusaaminen ja kateellisuus hevosalalla ovat valitettavia ilmiöitä, jotka varjostavat muiden ongelmien ohella alan yhteistyömahdollisuuksia. Tietoisuus puutteista ja yhteinen pyrkimys luoda positiivinen ja kehittävä ympäristö voivat kuitenkin vähentää negatiivista käytöstä. On kaikkien alan toimijoiden vastuulla työskennellä yhdessä kohti hevosalaa, joka on turvallinen ja kannustava kaikille sen jäsenille

Jaa artikkeli