Maailman ratsuhevoskantakirjojen liitto julkaisi toisen vuosiraportin alan tilanteesta

Viime viikolla WBFSH:n julkaisema ratsuhevoskasvatuksen vuosiraportti 2022-2023 on järjestyksessään toinen kuvaus alan tilanteesta ja sen kehityksestä. Se sisältää useita mielenkiintoisia lukuja ja tilastoja hevoskasvatuksesta. Tässä uudessa painoksessa tarkastelussa on myös hevosten hyvinvointi ja alan sosiaalinen toimintalupa (Social License to Operate, “SLO”). Näihin alueisiin myös jatkossa huomiota kiinnittämällä pyritään luomaan parempaa tulevaisuutta kaikille alalla toimiville tahoille.

Ensimmäinen raportti joka julkaistiin vuonna 2021, tarjosi kattavan tilannekuvan ratsuhevosjalostuksesta, sen laajuudesta ja toiminnoista osana hevosalaa. Tämän toisen raportin myötä sisältöä on laajennettu huomioimaan tilastojen lisäksi hyvinvointiin ja sosiaaliseen toimintalupaan liittyvät kriittiset näkökulmat. Yksi tämän raportin tärkeimpiä tavoitteita on tietoisesti saada alalle lisää avoimuutta. Raportoinnissa korostetaan läpinäkyvyyttä, tarjoamalla tiedostavalle yleisölle enemmän konkreettista tietoa alasta ja sen käytännöistä, ja näin toimien toivotaan alan säilyvän houkuttelevana. Jakamalla näkemyksiä jalostuskäytännöistä ja niihin liittyvistä käytännön toimista, pyritään luomaan kasvatuksesta vastuullisempi ja luotettavampi osa hevostaloutta.
Raportoinnilla pyritään myös rakentamaan sidosryhmien keskeistä sitoutumista. Näitä ryhmiä ovat mm. World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), kantakirjat, kasvattajat, Fédération Équestre Internationale (FEI), kansalliset liitot, sekä ratsastajat ja hevosten omistajat. Tämän yhteistyön tavoitteena on edistää yhtenäisyyttä ja parantaa yhteistyötä.
Raportoinnin tavoitteena on myös uusien trendien tunnistaminen: Sen lisäksi, että raportissa esitetään nykyinen tilannekuva, sen tavoitteena on tunnistaa jatkossa nousevia trendejä, jotka voivat muuttaa urheiluhevoskasvatuksen tulevaisuutta. Ennakoimalla haasteita ja mahdollisuuksia sidosryhmät voivat tarvittaessa tehdä muutoksia sopeutuakseen muuttuvaan ympäristöön.
Alan kehittämiseen tarvitaan tietoa. Raportintekijät ovat jatkossakin sitoutuneet tarjoamaan oleellista ja käytännöllistä tietoa, millä voidaan edistää alan kehitystä. Mukaan lukien koosteet, joista voi olla apua poliittisessa päätöksenteossa, sääntöjen muuttamisessa, tai strategisessa suunnittelussa.

Raportin tekijät kertovat että seuraavaa raporttia varten tutkitaan tarkemmin, miten hevosjalostusalan terveys vaikuttaa ratsastusurheiluun ja päinvastoin. Lisäksi he toivovat voivansa laajentaa raportointia hevosten rekisteröinteihin, eri lajien parissa olevien hevosten lukumääriin, ja maailman taloustilanteen vaikutuksiin alalla. Covid-19 maailmanlaajuinen pandemia ei tehnyt hevoskasvatukselle niin paljon haittaa kuin alun perin odotettiin, ja varsojen määrä on itse asiassa jatkanut nousuaan. Mutta nyt kohtaamiemme maailmanlaajuisten ongelmien, sodan ja talouden taantuman vuoksi voidaan odottaa muutoksia tulevina vuosina.
Alan tilastojen lisäksi selvitettiin käytettyjen jalostustekniikoiden tiheyttä ja tyyppejä. Näitä tietoja oli vaikea kerätä, ja on selvää, että eri tekniikoiden käyttötiheydestä puuttuu avoimuutta. Alkionsiirto, ICSI, kloonaus jne. ovat tekniikoita, jotka muuttavat hevosjalostusta, mutta vasta vuosien kuluttua voidaan nähdä, miten ne ovat muokanneet koko toimialaa. Onko sillä vaikutuksia sukusiitokseen, terveyteen ja muihin tekijöihin, jotka eivät vielä ole meille ilmeisiä? Raportit tekijät toivovat voivansa valaista myös tätä tulevaisuudessa.

“Tärkeä tiedonhankinta tulevia raportteja varten jatkuu. Näkemykset terveydestä ja hyvinvoinnista, sekä sosiaalinen lupa toimia ovat rakennuspalikoita hyville jalostuskäytännöille. Terveyden, ei vain suorituskyvyn, valinta on tärkeä näkökohta jokaiselle hevoskasvattajalle. Tässä raportissa on myös tarkasteltu joitain mediassa ajankohtaisia asioita, ja tulevissa raporteissa jatketaan muiden kasvattajille huomionarvoisten seikkojen tutkimista.

WBFSH:n seuraava erillinen projekti on laatia hyvinvointilausunto, mikä tukee hyviä jalostuskäytäntöjä. Tämä on käynnistynyt yhteistyössä englantilaisen Hartpuryn yliopiston kanssa. Tämän projektin tuloksia odotetaan vuoden 2024 lopussa. Toimialan tilanneraportissa ja hyvinvointilausunnossa on paljon yhdenmukaista tietoa tärkeistä aiheista. Sosiaalinen toimintalupa ja hyvinvointi ovat muuttuvia teemoja, ja siksi ne ovat tärkeä osa raportteja jatkossakin. Olemme aloittaneet näiden kahden aiheen yleiskatsauksella, ja pyrimme tutkimaan niitä edelleen, jotta voimme täyttää velvollisuutemme hevosia ja koko toimialaa kohtaan. Rakkaus hevosta kohtaan on kaiken tämän perusta. Jos haluamme mahdollisuuden jatkaa ja kasvattaa toimintaa tulevina vuosina, on toimialamme oltava terve ja seurattava kestävän kehityksen osa-alueita.”

Koko englanninkielinen raportti on luettavissa tästä linkistä.

Jaa artikkeli