Kirjoita liiketoimintasuunnitelma helposti, hyödynnä valmiit mallit

Yrityksen perustaminen ja liikeidean testaaminen alkaa yleensä hyvän liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisella. Keräsimme valmiita malleja ja hyviä sivustoja tämän artikkelin loppuun.

Oli kyseessä vasta idea, tai jo vakaa päätös, kaikki alkaa hyvin laaditusta suunnitelmasta. Vaikka kyseessä olisi oman itsensä työllistäminen ratsuttajana, verkkokaupan perustaminen, tai mikä tahansa muu liiketoiminta, se on hyvä kertaalleen avata paperilla ja listata etenkin toimintaan liittyvät riskit. Paljonko yritykselläsi on oltava myyntiä pystyäkseen toimimaan kannattavasti?

Olennaista liiketoimintasuunnitelmassa on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Hyvin laaditun markkina- ja toimintaympäristön analyysin avulla saat selville, onko liikeideallesi oikeasti kysyntää vai vaatiiko ideasi vielä hiomista.

Ketkä ovat asiakkaitasi? Kuinka he tekevät ostopäätöksiä? Missä he sijaitsevat, mitä kautta heidät tavoittaa ja kuinka paljon heitä on? Tavoitellun asiakaskunnan tunteminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen luo pohjan toiminnallesi.

Miksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on jokaisen menestyvän yrityksen peruskivi. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua kartoittamaan mahdollisuutesi ja heikkoutesi.

Tarvitsetko aloitusvaiheessa ulkopuolista rahoitusta sijoittajilta tai pankilta? Tällöin he tarvitsevat tarkan liiketoimintasuunnitelman arvioidakseen haluavatko sijoittaa yritykseesi.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisellä on tarkoitus muodostaa käsitys siitä, mitä kaikkea yritystoiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen liittyy ja miten mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Motivaatio yrityksen aloittamiseen

Millainen yritysidea on hyvä? Täytyykö sen olla jollain tavalla uusi ja markkinoita mullistava?

Usean yrityksen lähtökohtana on yrittäjän oman ammattitaidon vahva osaaminen. Omalle osaamiselle ja ammattitaidolle pohjautuva yrityksen perustaminen on usein turvallinen tapa ryhtyä yrittäjäksi.

Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Mitkä ovat minun vahvuuteni ja osaamisalueeni?
  • Voisinko perustaa yrityksen osaamiseni ympärille?
  • Onko minulla halua ja motivaatiota toimia yrittäjänä?

Kun sinulla on yritysidea ja motivaatio yrittäjänä toimimisesta, seuraava askel on liiketoimintasuunnitelman luonnostelu.

Muista päivittää

Liiketoimintasuunnitelmasta muodostuu ikään kuin tarkistuslista, jonka kohtia pohtimalla, selvittämällä ja toteuttamalla edetään kohti suunniteltua tavoitetta. Kun olet kirjoittanut liiketoimintasuunnitelman ja aloittanut liiketoiminnan, täytyy suunnitelma myös päivittää säännöllisesti. Tämä auttaa tarkastelemaan mennyttä, ja muistuttamaan tavoitteista, jotka asetit aloittaessasi yrittäjänä. Toimintaa kannattaa jatkuvasti mitata ja verrata tehtyihin suunnitelmiin ja laskelmiin. Joskus voi todeta, että alkuperäinen suunnitelma ei syystä tai toisesta olekaan paras tapa edetä, ja silloin kannattaa muuttaa kurssia.

Nyt on erinomaisen ajankohta istua alas päivittämään suunnitelma, ja miettiä tulevaa vuotta.

Linkit

Free.fi – Liiketoimintasuunnitelma – lataa ilmainen pohja!

Oma Yritys-Suomi – valmis suunnittelupohja

YritysEspoo – Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Kredita – Lataa liiketoimintasuunnitelmapohja

Ukko.fi, yrittäjyyskoulu – Liiketoimintasuunnitelman pohjat ja mallit

Jaa artikkeli