Hyvä Talli -laatujärjestelmän pilotointivaihe päättyy, maksulliset neuvontakäynnit alkavat 2024

Hyvä Talli -laatujärjestelmä pyrkii edistämään hevostallien toiminnan laatua ja turvallisuutta sekä todentamaan tallien ja hevosalan kokonaistilannetta. Elokuun alussa käynnistetty ilmainen pilotointivaihe on päättymässä, ja vuoden 2024 alusta lähtien maksulliset neuvontakäynnit toteutetaan koulutettujen Hyvä Talli -neuvojien toimesta. Neuvontakäynti uusitaan kolmen vuoden välein, maksutonta omavalvontaa suoritetaan vuosittain Oma Tallissa.

Hyvä Talli -laatujärjestelmän pilotointivaiheessa tehtiin yhteensä 24 tallivierailua ympäri Suomen. Pilotointivaiheen neuvontakäyntejä suorittivat Suomen Hippoksesta eläinlääkäri Susanna Mäki, jalostusassistentti Krista Nyqvist sekä hevosjalostusliittoista tulevat tallineuvojat. Tallikäynneillä on saatu arvokasta palautetta ja havaintoja, joiden avulla arviointilomaketta ja tapaamisen kulkua on voitu kehittää.

“Meidät on otettu hyvin vastaan ymmärtäen, että emme ole sakottamassa mahdollisista puutteista, vaan ohjeistamassa oikeanlaiseen ja kannattavampaan toimintaan”, Krista Nyqvist kertoo.

Hyvä Talli -kriteereissä keskitytään hevosten terveydenhoitoon, tallin turvallisuuteen, asiakaskokemukseen sekä hevosten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseen yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta.

”On äärimmäisen tärkeää, että Hyvä Talli -käyntien kautta voimme todentaa ja mitata hevosalan tilaa. Emme ole vain sanan varassa, vaan voimme osoittaa, että hevostalleilla hevosten ja ihmisten asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa. Käynneillä olemme kuulleet myös hevosihmisten huolen jaksamisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tätäkin viestiä voimme viedä todennettuna helpommin eteenpäin,” Nyqvist jatkaa.

Perustaso täyttää eläinten hyvinvointilain edellytykset

Järjestelmä kattaa kolme tasoa. Pronssitasolla talli täyttää uuden eläinten hyvinvointilain ja sen asetuksien vaatimat edellytykset sekä kiinnittää huomiota hevosten Welfare Quality -hyvinvointimittariston perusasioihin. Pronssitason lisäksi käytössä on myös hopeataso, jolla tallin toiminnassa on kehitetty jo arkea helpottavia laatutoimintoja. Esimerkiksi kirjalliset sopimukset ovat kaikilta osin kunnossa ja tallilla on valmennus- ja varautumissuunnitelmat, eläinlääkärin kanssa tehty terveydenhuoltosopimus ja terveydenhoitosuunnitelma.  Tulevalla kultatasolla tallin toiminta kattaa kaikki valmistuvan Welfare Quality -hyvinvointimittariston kriteerit ja sen laatutyö on jatkuvaa ja dokumentoitua. Kultataso on vielä kehitteillä.

Hyvä Talli -neuvontakäynti korvaa nykyiset tallitarkastukset

Hyvä Talli -järjestelmän pronssitaso tulee vuodesta 2024 alkaen korvaamaan nykyiset tallitarkastukset, jotka ovat olleet edellytys esimerkiksi Suomen Hippoksen myöntämille A-, B- ja F- ravivalmentajalisensseille sekä Suomen Hippoksen hyväksymille ravikouluille. Uusille edellä mainituille valmentajalisenssin haltijoille käynti on pakollinen vuodesta 2024 alkaen, vanhoilla lisenssinhaltijoilla noudatetaan kolmen vuoden siirtymäaikaa. Hyvä Talli työryhmässä on mukana myös ravivalmentajat ry:n edustaja.

”Tarkoitus on myös helpottaa byrokratiaa. Hyvä Talli kerää yhteen viranomaisvaatimuksia, joiden avulla talli tietää, että asiat ovat kunnossa. Näin mahdolliselle viranomaiskäynnille on jo valmistauduttu ennalta.” toiminnanjohtaja Antti Karhila Suomen Ravivalmentajat ry:stä kommentoi.

“Lisäksi asiakkaat tietävät, että tallilla on käyty katsomassa puitteet, ja asiat ovat kunnossa. Tämä on selvä markkinaetu, jota toivon, että esimerkiksi ammattivalmentajat lähtevät aktiivisesti hyödyntämään”, Karhila päättää.

Järjestelmän virallinen käyttöönotto tuo mukaan maksullisuuden

Hyvä Talli -neuvontakäynti tulee vuoden 2024 alusta maksamaan 300 euroa / käynti, joka on voimassa kolme vuotta. Järjestelmän maksullisuudella katetaan käynnin, ylläpidon ja kehittämisen kuluja. Tarkoituksena on tuoda apua sekä työkaluja oman toiminnan mittaamiseen, ja samalla auttaa koko hevosalaa laadunvarmistamisessa.

”Uskon, että jokaisella käynnillä olemme saaneet molemmin puolin hyötyä, sekä samalla osoittaneet todeksi sitä, että hevosalan toiminnan laatua voidaan hyvinkin mitata. Lähtökohtaisesti asiat ovat olleet hyvin pitkälti kunnossa. Myös halua parantaa löytyy, kun tietoa ja apuja siihen on. Kiitos vielä kaikille yhteistyöhön jo nyt osallistuneille talleille!”, Krista Nyqvist kiittää.

Lisätietoja Hyvä Tallista ja sen kustannuksista sekä tallitarkastuslomakkeen löydät osoitteesta www.hippos.fi/hyvatalli

Varsinais-Suomen hevosjalostusliiton, Suomen Hippoksen ja Suomen Ratsastajainliiton yhteishanke, Hyvä Talli, pyrkii ennen kaikkea yhteismitallistamaan tallien laatutyötä sekä kannustamaan työn kehittämiseen. Lisäksi siitä saadaan arvokasta tietoa hevosalan hyvinvoinnin mittareiden todentamiseen.

Lähde: Suomen Hippos

Jaa artikkeli