Hyö­dyn­nä tapahtuman jäl­ki­vai­heen mah­dol­li­suu­det

Siinä missä tapahtuman ennakkomarkkinointi houkuttelee yleisöä ja aktivoi ennakkoon, on tapahtuman ammattimaisesti hoidettu jälkimarkkinointi yhtä tärkeä vaihe. Siinä missä ennakkomarkkinointi aloitetaan 4-6 viikkoa ennen tapahtumaa, voi jälkimarkkinointia jatkaa saman aikaa tapahtuman jälkeen. Jälkimarkkinointi on olennaista vakiokävijöiden luomiseksi, ja tarjoaa sponsoreille näkyvyyttä. Se myös edistää haluttua yhtenäistä kuvaa tapahtumasta.

Saavatko tapahtumaasi osallistuneet seuraavana aamuna sähköpostiinsa relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä vaiko pelkän kiitoksen osallistumisesta? Kun tapahtuma on vielä osallistujien tuoreessa mielessä, silloin brändillä ja yrityksellä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa osallistuneiden mieleen ja käyttäytymiseen. Jos tapahtumavideo valmistuu vasta pari viikkoa tapahtuman jälkeen, ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Jälkimarkkinoinnin toimenpiteet ja materiaalit toimenpiteisiin kannattaa siis suunnitella ja tehdä ennen tapahtumaa.

Kiitä ja sitouta

Markkinointi tapahtuman jälkeen antaa hyvän kuvan järjestäjästä, kun muistetaan esimerkiksi kiittää paikan päällä olleita. Kiitä tapahtuman osallistujia ja puhujia Facebookissa, Twitterissä, sähköpostitse (jos sinulla on osallistujien osoitteet tiedossa) tai muulla sopivalla tavalla. Voit kannustaa osallistujia toimimaan, esim. tilaamaan uutiskirjeen, osallistumaan seuraavaan tapahtumaan, ostamaan sponsorin tuotteet, lukemaan julkaisun, ja näin sitouttaa heitä edelleen.

Kysy palautetta

Asiakas asioi uudestaan yhdistyksen tai yrityksen järjestämissä tapahtumissa, jos hän on tyytyväinen ostamiinsa tuotteisiin ja saamaansa palveluun. Myös asiakassuhde tiivistyy, jos asiakkaan odotukset täyttyvät tai jopa ylittyvät. Kun asiakas on saatu tapahtumaan, siitä olisi hyvä pitää kiinni.

Jälkimarkkinoinnin keinoja voivat olla asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut yhteydenotot. Olisi tärkeää saada asiakkaalta tieto missä onnistuttiin sekä myös siitä, missä olisi kehitettävää, että pystytään parantamaan palvelua.

Palautteen erikseen pyytäminen on tärkeää. Kysy palautetta eri ryhmiltä ja varmista että palautteet koostetaan, ja niihin tarvittaessa vastataan. Muista aina kiittää jokaisesta saamastasi palautteesta!

Jaa sisältöjä tapahtumasta

Julkaise valokuvia, tapahtuman parhaita paloja ja tunnelmia. Jos joku on tehnyt tapahtumasta tallenteita, markkinoi niitä. Tapahtumasta ja siellä esiin nousseista asioista voi myös esimerkiksi tehdä julkaisuja somekanaviin tai kirjoittaa blogitekstin.

Jakamalla sisältöä tapahtuman jälkeen, maksimoidaan tapahtuman näkyvyys.

Aftermovie – koostevideo

Koostevideo alkaa olla nykyään standardi tapahtumien markkinoinnissa. Moni tapahtuma palkkaa kuvaajan tekemään fiilisvideon, joka julkaistaan jonkin aikaa tapahtuman jälkeen. Hyvä video on tehokas jälkimarkkinoinnissa, sillä tapahtumaan osallistuneet kävijät voivat fiilistellä parhaita hetkiä ja jakavat usein muistonsa myös kavereilleen. Sama video toimii hyvin myös seuraavan tapahtuman markkinoinnissa, tai samasta materiaalista voidaan tehdä erillinen teaseri ensi vuodelle alkumarkkinointia varten.

Equita Lyon, esteratsastuksen maailmancup-osakilpailun yksi hienoista jälkimarkkinointivideoista, kiitos yhteistyökumppaneille. Tapahtuma on tehnyt erinomaista järkimarkkinointia sen kaikissa sosiaalisen median kanavissa.

Lue lisää

Tiina-Maija Sinkkosen opinnäytetyö ”Tapahtuman jälkimarkkinointiopas”, vuodelta 2018 on edelleen relevanttia luettavaa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään tapahtuman jälkimarkkinointiin sekä sen käytännön toteuttamisen keinoihin. Aluksi teoriaosuutta pohjustetaan kertomalla markkinoinnista yleisesti. Tämän jälkeen syvennytään tapahtumamarkkinointiin, digitaaliseen markkinointiin sekä tapahtuman jälkimarkkinointiin.

https://www.theseus.fi/handle/10024/142272

Taneli Lappalaisen tuore opinnäytetyö ”Jääkiekko-ottelutapahtuman kehittäminen – Case Heinolan Peliitat” sisältää paljon mielenkiintoisia näkemyksiä yhdestä Suomen suosituimmista urheilulajeista.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/802749/Lappalainen_Taneli.pdf

Jaa artikkeli