Hevosopistolle myönnettiin Ekokomposti-sertifikaatti

Hevosopisto Oy on saanut ansaitusti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatin ympäristöasioiden huolellisesta hoitamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Tämä sertifikaatti vahvistaa organisaation sitoutumisen kestävään liiketoimintaan ja ympäristövastuullisuuteen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän puitteissa.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on hyvä työkalu

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta organisaatioiden toiminnassa. Järjestelmä tarjoaa kattavan kehyksen, jonka avulla yritykset voivat arvioida, kehittää ja varmentaa ympäristötoimintaansa.

Hevosopisto Oy on omaksunut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän periaatteet ja läpäissyt sen vaativan auditoinnin. Organisaatio on näin ollen osoittanut täyttävänsä Ekokompassin asettamat ympäristökriteerit.

Sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen

Hevosopisto Oy on sitoutunut noudattamaan Ekokompassin kymmentä keskeistä kriteeriä, jotka kattavat laajan kirjon ympäristöasioita. Nämä kriteerit ohjaavat organisaatiota kohti kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta monilla eri osa-alueilla. Kymmenen kriteeriä kattavat muun muassa energiatehokkuuden, jätteiden hallinnan, hankintojen ympäristövaikutusten arvioinnin ja henkilöstön ympäristötietoisuuden.

Hevosopisto Oy:n saama Ekokompassi-sertifikaatti ei ainoastaan tunnusta organisaation saavutuksia ympäristöasioissa, vaan se toimii myös osoituksena yrityksen vastuullisuudesta ja sitoutumisesta kestävään liiketoimintaan. Asiakkaille ja sidosryhmille sertifikaatti kertoo, että Hevosopisto Oy toimii ympäristön huomioon ottavalla tavalla, mikä on nykypäivänä yhä tärkeämpää sekä asiakkaiden että sijoittajien silmissä.

Seuraavat askeleet: Jatkuva kehitys ja ympäristövastuullisuus

Hevosopisto Oy:n Ekokompassi-sertifikaatti on merkki saavutetusta virstanpylväästä ympäristövastuullisuudessa. Tulevaisuudessa organisaatio aikoo jatkaa kestävän liiketoiminnan kehittämistä ja ympäristövastuunsa parantamista.

Tämä sertifikaatti ei ainoastaan vahvista Hevosopisto Oy:n sitoutumista ympäristöasioihin vaan toivomme sen myös kannustavan muita organisaatioita seuraamaan samanlaista vastuullista polkua kohti kestävää tulevaisuutta. Yhdessä voimme rakentaa ympäristöystävällisempää ja kestävämpää maailmaa.

Lue lisää:

Ekokompassi.fi

Lähde: Ypäjän hevosopisto

Jaa artikkeli