FEI:n työryhmä ehdottaa muutoksia ratsastuskypärien testausstandardeihin

Ratsastuskypärä on kaikissa FEI:n ratsastuskisoissa pakollinen, ja ratsastajan tärkein turvaväline. Hyvin istuva ja asianmukaisesti kiinnitetty kypärä vähentää vakavan päävamman ja/tai aivotärähdyksen riskiä hevosen selästä pudotessa, ja siksi FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilijoita käyttämään kypärää aina hevosella ratsastaessa tai niitä ajettaessa. FEI Medical Committee:n kokoama kansainvälinen asiantuntijaryhmä on ratsastusurheilijoiden turvallisuuden parantamiseksi tehnyt joukon keskeisiä ehdotuksia ratsastuskypärien nykyisten testausstandardien kehittämiseksi.

Huhtikuussa 2023 perustettu ratsastuskypärätyöryhmä koostuu kansainvälisistä asiantuntijoista, johon kuuluu insinöörejä, standardiasiantuntijoita, lääkäreitä, kypäränvalmistajia, ratsastusurheilijoita ja hevosalan edustajia. Sen tehtävänä on tarkastella ratsastuskypärien testausstandardeja ja niihin liittyviä tieteellisiä julkaisuja.

“Samalla kun FEI jatkaa työtä hevosen ja ratsastajan onnettomuuksien vähentämiseksi, tarvitaan rinnalla toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää vakavien vammojen riskiä putoamistilanteissa. Tämä FEI:n työryhmä keskittyi siihen, miten ratsastuskypärät voisivat vielä tehokkaammin vähentää vakavien päävammojen riskiä” komitean puheenjohtaja Mark Hart kertoo.

”Ratsastuskypärille on tällä hetkellä erilaisia testausstandardeja eri kriteereillä. Lisäksi jotkin tällä hetkellä kypärien testaukseen käytetyt protokollat eivät välttämättä vastaa useiden viime vuosien aikana saavutettua teknologista tuotekehitystä, ja tieteellisiä tutkimustuloksia.

Kypärävaatimukset ovat hyvin urheilulajikohtaisia. Ja kansainvälisenä ratsastusurheiluliittona uskomme, että meidän velvollisuutemme on ottaa tässä johtoasema, ohjata ja opastaa alalla toimivia valmistajia luomaan kypäriä, jotka vastaavat erityisesti meidän lajiemme vaatimuksia ja suojaavat peremmin juuri ratsastusurheilijoiden päätä.

Työryhmä on ollut ahkera, ja tarkastanut olemassa olevat testausstandardit sekä käynyt läpi aiheeseen liittyvät tieteelliset julkaisut. Ja olemme varmoja että heidän johtopäätöksensä tarjoavat kestävät ja selkeät raamit ratsastuskypärien valmistajille.”

Ihmisen kallo suojaa aivoja melkein yhtä huonosti kuin kananmunan kuori sen sisusta. Aivotärähdysten vaikutuksista kertyy koko ajan uutta tietoa.

Nyt ensimmäisen tapaamisen ja useiden verkkokeskustelujen jälkeen työryhmä päätyi seuraaviin johtopäätöksiin:

  1. Tieteellisiä testauskriteerejä on parannettava uusilla tietokonemallinnuksilla ja simulaatioilla, jotka kuvastavat paremmin tosielämän onnettomuuksia. Tämä mahdollistaa ratsastuskypärästandardien muuttamisen niin että ne tarjoavat ratsastusurheilijoille paremman suojan päävammoilta.
  2. Nykyisiin testausprotokolliin on sisällytettävä lisää erilaisia testaustoimenpiteitä ja päivitettävä aivojen liike-energian välittymisarvot, jotta hevosen selästä putoamisten yhteydessä esiintyvät erilaiset voimat voidaan ottaa paremmin huomioon. Työryhmä suosittelee, että FEI ottaa nämä uudet testausprotokollat käyttöön vuoden 2027 tienoilla, jotta valmistajille jää aikaa tehdä tarvittavat muutokset tuotantolinjoihinsa.
  3. Päävammojen jäljittämiseksi, sekä testausmenetelmien muutosten tehokkuuden mittaamiseksi että arvioimiseksi, olisi perustettava uusi ja parannettu tapaturmien raportointijärjestelmä.

FEI:n ratsastuskypäriin erikoistuneen työryhmän suositukset on julkaistu FEI:n verkkosivuilla, ja nyt ne jaetaan kypäriä valmistaville sekä testaaville alan toimijoille palautetta varten.

Ratsastuskypärät voivat entisestään vähentää putoamisen yhteydessä aivoihin siirtyvää liike-energiaa. Ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi FEI aikoo jatkossakin tehdä yhteistyötä valmistajien ja kypärien standardisointiorganisaatioiden kanssa. Työryhmä jatkaa pyrkimyksiään parantaa ratsastuskypärän tehokkuutta, sitä mukaan kun uutta teknologiaa ja tutkimustuloksia tulee saataville.

“Työryhmän edistyminen on merkittävä harppaus eteenpäin paitsi ratsastusurheilijoillemme, myös koko hevostarviketeollisuudelle”, FEI:n puheenjohtaja Ingmar De Vos sanoo.

“Visiomme on, että tämän työryhmän päätelmät ovat alku sille työlle, jonka myötä kansainvälinen ratsastusurheilun hallintoelin osallistuu yhä turvallisempien kypärätestausstandardien kehittämiseen, mitkä vastaavat sekä urheilijoiden tarpeita että valmistajien etuja.”

FEI on sitoutunut edistämään ratsastusurheilijoiden turvallisuutta, ja vuodesta 2012 lähtien ollut tukemassa kansainvälistä “Conference on Concussion in Sport – aivotärähdykset urheilussa”-konferenssia. Se on vuodesta 1997 lähtien järjestetty joka neljäs vuosi. Kuusi kuukautta jokaisen kokouksen jälkeen julkaistaan vertaisarvioitu lausunto, eli yhteenveto missä on tiivistetty näyttöön perustuvat toimintaperiaatteet aivotärähdyksien ehkäisemiseksi, arvioimiseen ja hoitamiseeen sekä korostetaan alueita, jotka vaativat enemmän tutkimusta. FEI oli konferenssin järjestelykomitean jäsen vuosina 2016 ja 2022.

Jaa artikkeli