Equestrian Young Leaders Europe valmistautuu tositoimiin

Melkein tasan vuosi sitten ensimmäisen Equestrian Young Leaders Europe (EYLE)-kokouksen jälkeen, Unkari alkoi valmistautua vastaanottamaan ohjelman ensimmäiset osallistujat. Ja tässä kuussa ohjelma viimein käynnistyy. 

EYLE-projekti on nuorisokasvatuksen työkalu, jonka tavoitteena on kehittää nuorista ratsastajista tulevaisuuden johtajia, keskittyen sosiaalisiin taitoihin ja tarpeelliseen tietotaitoon hevosista. EYLE perustuu jo olemassa oleviin, Ruotsissa ja Alankomaissa käytettyihin ohjelmiin, ja se otetaan käyttöön Norjassa, Bulgariassa ja Unkarissa. 

Unkarissa on mukana seitsemän ratsastusseuraa ja viisitoista ohjelmaan koulutettua valmentajaa. Ja nyt siellä ollaan valmiita aloittamaan ohjelman ensimmäiset lapsiryhmät. Tavoitteena on että noin 120 osallistujaa käy kurssin. Kurssilla käydään läpi yksitoista erilaista merkkiä, joiden aiheina on mm. hevosen ravitsemus, tallinpito, turvallisuus, ja ekologisuus. Ratsastusseuroissa järjestettävien tapaamisten ja netissä tehtävien testien yhdistelmän avulla lapset oppivat runsaasti tietoa, samalla kun he kehittävät omaa itseluottamusta, kommunikointia, ongelmanratkaisukykyä, ja muita tärkeitä johtamistaitoja.

“EYLE on ainutlaatuinen ohjelma, joka edistää henkilökohtaista kehitystä ratsastusurheilun ohella. EEF:lle on tärkeää, että turvaamme lajien tulevaisuuden, ja tähän kuuluu mukaan intohimoisia ihmisiä, joista kasvaa ratsastusseurojen, oriasemien, kansallisten lajiliittojen, ja muiden yhteisöjen johtajia. EYLE tarjoaa lapsille mahdollisuuden päästä hevosten pariin, kehittää taitojaan ja olla tulevaisuuden ratsastusurheilun lähettiläitä.”

EEF projektipäällikkö, Teodor Sheytanov

Norjassa ja Bulgariassa valmentajakoulutus on parhaillaan käynnissä, ja suunnitelmissa on aloittaa live-tapaamiset verkossa tammikuussa 2024. Kaikissa kolmessa maassa innostus projektiin on levinnyt, ja kaikki vapaaehtoiset valmentajat ovat suurella antaumuksella auttaneet nuoria kehittymään ja syventämään hevosharrastustaan.

Ensimmäisinä kuukausina Ruotsi ja Hollanti tarjoavat valmentajien avuksi webinaareja ja mahdollisuuden jakaa tietoa, jotta valmentajat voivat aluksi suunnitella tapaamiset, niiden aiheet ja pääteemat.

EYLE-ohjelma on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta, joka mahdollistaa eurooppalaisten nuorisohankkeiden toteuttamista. EEF uskoo tämän ohjelman jättävän hyvän jatkumon osallistujamaiden tapaan jakaa ratsastus- ja hevostaitoja. Hyötyjen selvittämiseksi ohjelmaa seuraa Hollannin avoin yliopisto, jonka tutkimuksella mitataan sen yhteiskunnallisia kehityksen tuloksia.

Mikä on EEF?

Vuonna 2009 perustettu European Equestrian Federation (EEF) on Euroopan kansallisten ratsastusliittojen edustaja. EEF työskentelee läheisessä yhteistyössä Federation Internationale Equestren (FEI) ja kansallisten lajiliittojen kanssa edistääkseen hevosurheiluun liittyviä mahdollisuuksia ja niiden kehittymistä koko mantereella. EEF on sitoutunut edistämään ratsastusurheilua, sen hyviä käytäntöjä, ja kehittämään urheilua kaikkialla Euroopassa. Euroopassa se johtaa ja toimii yhteisenä ratsastusorganisaatioiden äänenä urheilussa.

Lue lisää:

EEF kotisivut

Euroopan unioni: Erasmus+ -ohjelma

Jaa artikkeli