Edustajat ympäri maailmaa tapaavat FEI:n yleiskokouksessa

FEI:n sääntömuutokset, mukaan lukien kokonaisvaltainen kenttäratsastussääntöjen uudistus, ideat nykyisten sääntöjen tarkastuskäytäntöjen parantamiseksi, FEI:n työskentely eri osa-alueilla, kuten koulutuksen, kestävän kehityksen ja estettömyydessä saralla, sekä järjestelyt tulevissa Pariisi 2024 olympialaisissa ja paralympialaisissa, olivat aiheita joista keskusteltiin eilisissä kokouksissa Mexico Cityssä.

FEI sääntökokouksessa FEI:n lakiosaston apulaisjohtaja Aine Power keskusteli käytössä olevasta FEI:n sääntöjen tarkastuskäytännöstä, joka otettiin käyttöön vuonna 2020. Käytännön mukaan kurinpitosäännöt tarkistetaan täysimääräisesti neljän vuoden välein, kun taas muita sääntöjä saa muuttaa ilman täydellistä tarkastusta vain, jos ne täyttävät tietyt kriteerit. Näihin kriteereihin kuuluvat esimerkiksi kiireellinen urheilijoiden ja hevosten hyvinvointi- ja turvallisuusongelmien ratkaiseminen, epäjohdonmukaisuuksien korjaaminen, uusien teknologioiden käyttöönotto, organisaatioiden kuten IOC:n, IPC:n, WADA:n tai ASOIF:in sanelemat pakolliset muutokset, sekä muut olosuhteet, kun FEI:n hallitus niin erikseen hyväksyy.

FEI:n sääntöjen tarkistuspolitiikka otettiin käyttöön sääntöprosessin virtaviivaistamiseksi, ja siinä otettiin huomioon palaute siitä, että kaikkien sääntöjen vuotuinen tarkistaminen oli tullut liian raskaaksi. Vaikka nykyinen käytäntö palvelee demokratian ja avoimuuden periaatteita, edustajia pyydettiin pohtimaan, ovatko jatkuvasti muuttuvat sääntökirjat ja vuosittain ehdotettavien muutosten määrä yhdenmukainen sääntöjen yleisen tarkoituksen kanssa, ja se on kuitenkin tarjota selkeyttä urheiluun. Urheilussa joka vuosi uuden sääntökirjan käyttöönotto vaikuttaa urheilijoihin, toimihenkilöihin, kansallisiin liitoihin ja järjestelytoimikuntiin, joiden on tutustuttava muutoksiin vuosittain.

Kokouksessa delegaatteja pyydettiin harkitsemaan, olisivatko he tyytyväisiä jos asiat säilyisivät ennallaan, siinä tilassa missä ne nyt ovat, vai pitäisikö alkaa tehdä muutoksia, esimerkiksi vuosittaisten sääntömuutosten määrän rajoittamista tai vaihtoehtoista mallia. FEI:n lakiosaston apulaisjohtaja korosti, että ovi pysyy avoinna kaikelle keskustelulle ja rohkaisi edustajia antamaan palautetta.

Kokous jatkui keskustelulla FEI:n kenttäratsastussääntöihin ehdotetuista keskeisistä muutoksista, jotka uudistavat lajin sääntöjä kokonaisvaltaisesti. Nämä muutokset liittyvät kenttäratsastuskilpailuiden tähtiluokituksiin, kilpailuluokkiin, vähimmäispainoihin, noviisien pätevyyteen, CEI-pätevyyksiin ja CEI-tähtitason pätevyyden voimassaoloon, kansallisiin kisasääntöihin, pakollisiin ajanjaksoihin kilpailuiden ulkopuolella, toimitsijoiden kierrättämiseen, teknisen valvojan ja tuomariston rooleihin, huippu-urheilijan asemaan, urheilijan ja valmentajan rangaistuspisteisiin, varoituskortteihin, hevosten tarkastuksiin, tutkimusten ja lääkityksen valvontaan, tapahtumiin tarvittaviin toimitsijoihin, ja palkintoihin.

Toisella puoliskolla FEI:n lakiosaston johtaja Mikael Rentsch, kävi delegaattien kanssa läpi erilaisia sääntömuutosehdotuksia, FEI:n yleisiin sääntöihin, sekä muihin kurinpito- ja eläinlääkintäsäännöksiin tarvittavia muutoksia.

Kaikki ehdotukset ja muutokset esitetään myöhemmin FEI:n yleiskokouksen hyväksyttäväksi. Edustajien tulee erikseen äänestää ehdotuksista, jotka koskevat FEI:n uutta sosiaalisen median toimintaperiaatetta, rehellisyyttä ja etiikkaa koskevia määräyksiä, sekä kenttäratsastuksen kansallisten edustajien nimittämistä koskevaa siirtymäaikaa.

Koulutus- ja kehitysohjelmien hyödyntämiseen keskittyvässä kokouksessa FEI:n koulutus- ja toimihenkilöjohtaja Frank Spadinger ja FEI:n solidaarisuusjohtaja Jean-Philippe Camboulives esittelivät FEI:n tarjoamia maksuttomia koulutustyökaluja ja ratkaisuja, mitkä auttavat hevosyhteisön tiedotuksessa ja koulutuksessa.

Edustajille kerrottiin erilaisista verkkomateriaaleista ja videoista, jotka ovat saatavilla FEI Campuksen kautta. Sekä tiedotuskampanjoista, kuten “Beat the Heat” ja “Think Outside the Box”. Edustajille esiteltiin laaja kurssitarjonta, mikä sisältää kursseja kansallisille liitoille, valmentajille, hevosenhoitajille, kengittäjille, tallinpitäjille, bioturvallisuudesta vastaaville henkilöille, ja eläinlääkäreille. Keskusteluiden punainen lanka oli kansallisten liittojen keskeinen rooli koulutussisällöstä tiedottamisessa ja sen jakelussa.

Seuraavaksi kokouksessa keskusteltiin FEI:n tapahtumien esteettömyydestä ja kestävän kehityksen tilasta.

FEI:n kestävän kehityksen johtaja Somesh Dutt kävi videopuheessaan delegaateille läpi FEI:n kestävän kehityksen aloitteita, kuten FEI:n kestävän kehityksen käsikirja tapahtumajärjestäjille, kehottaen järjestäjiä esittämään kriittisiä kysymyksiä mm. tuotteiden hankintaketjusta, niiden raaka-aineista ja valmistusprosesseista, sekä niiden vaikutuksista käytön jälkeen, ennen kestävän kehityksen kannalta tärkeimpien päätösten ja hankintojen tekemistä.

FEI:n kilpailutoimen johtaja Tim Hadaway käytti puheenvuoron esitelläkseen äskettäin valmistuneen FEI Accessibility Handbook for Event Organizers, eli tapahtumanjärjestäjän käsikirjan esteettömyydestä. Sen tavoitteena on tarjota järjestelmällinen lähestymistapa FEI:n kilpailutapahtumien esteettömyyden parantamiseksi paraurheilijoille, tukihenkilöille, katsojille, medialle ja vapaaehtoisille, ja muille sidosryhmien edustajille, joilla on erilaisia rajoitteita.

Kustannustehokkaan kestävän kehityksen ja esteettömyyden sisällyttäminen tapahtumasuunnitteluprosessiin alusta alkaen, sekä varhaisen sitoutumisen ja kollektiivisen osallistumisen tärkeyttä korostettiin voimakkaasti. Miten kestävän kehityksen ja esteettömyyden näkökulmat, niiden huomioiminen ja sisällyttäminen, sekä niihin sitoutuminen suunnittelun kaikissa vaiheissa saadaan istumaan tapahtumanjärjestäjien arvoihin, jätettiin edustajien pohdittavaksi.

Päivän viimeisessä istunnossa Tim Hadaway ja FEI:n tapahtumajohtaja Catrin Norinder kävivät delegaattien kanssa läpi Pariisin olympialaisten ja paralympialaisten valmisteluita. Istunnossa käsiteltiin eri alueiden vastuuryhmät, suunnitelmia ja pohjapiirustuksia, kilpailuaikatauluja, toiminnallisia prosesseja ja suunnittelunäkökulmia, mukaan lukien esteradat ja maastoesterata, kouluratsastusareenat ja huoltoalueet. Edustajien kanssa käytiin läpi myös sääntöjä, olympialaisten ja paralympialaisten karsintaprosessit, tärkeimmät päivämäärät ja määräajat.

Kaikki kokousten sisällöt löytyvät englanniksi tapahtuman osalta alustalta FEI General Assembly Hubista.

Jaa artikkeli