Andreas Helgstrand diskattiin Tanskan mestaruuskilpailuista, joutuu palauttamaan mitalin

Tanskan ratsastajainliitto kertoo tänään tiedotteessaan että sen kurinpitolauta on tällä viikolla hylännyt Andreas Helgstrandin kilpailusuorituksen kouluratsastuksen Tanskan mestaruuskisoissa 2023. Kesäkuussa Helgstrand voitti kilpailuissa pronssia hevosellaan Jovian (i. Apache). Päätös määrää hänet palauttamaan voitetun mitalin, sekä palkintorahat. Tämän lisäksi tanskalaisen kilparatsastajan, ja hevoskauppiaan on maksettava myös sakkomaksu, 5000 DKK. Päätös perustuu luvattomaan lääkeaineiden käyttöön hevosella.

Ähkyilyä kisapaikalla

Tapauksen kuvauksessa kerrotaan että Jovianilla esiintyi lieviä ähkyoireita kilpailupaikalla lauantai-iltana, jolloin hevosen hoitaja kutsui paikalle sen oman eläinlääkärin, jonka toimesta sitä hoidettiin kahdella valmisteella, Traumeel ja Duphalyte. Eläinlääkärin tutkiessa hevosta, kaksi kilpailua valvovaa teknistä asiantuntijaa kulki karsinan ohi. Myöhään samana iltana ko. eläinlääkäri lähetti tiedot käytetyistä lääkkeistä lajiliiton asiantuntijaeläinlääkärina toimineelle Mette Uldahlille sähköpostitse.

Tämä sähköposti avattiin ja luettiin vasta sunnuntaina, kun kilpailu oli jo päättynyt. Mette Uldahlin puhelimeen ei ollut tullut soittoa luvan pyytämiseksi lääkkeiden käyttöön lauantaina hoitotilanteessa, eikä sunnuntaina ennen kilpailusuoritusta.

Hevosen oma eläinlääkäri täydensi tietoja käyttämistään lääkemääristä sähköpostitse maanantaina. Oriille oli letkutettu mahaan 500 ml Duphalyte:a ja 20 ml Traumeel:ia. Hevosta kävelytettiin, tunnin päästä se alkoi syödä ja käyttäytyi loppuyön normaalisti.

Hevosen ratsastaja, Helgstand kertoo kuulleensa oireista ja hoidosta vasta kun tiistaina sai luettavakseen ell. Uldahl:in jättämän kirjallisen valituksen tapahtuneesta.

Valitus lääkkeiden käytöstä

Valitus koski sekä kansallisen lajiliiton (Dansk Ride Forbund), että ratsastusurheilun kansainvälisen kattojärjestön FEI:n sääntöjen rikkomista. Valituksesta voidaan lukea mm. seuraavat kohdat:

 • Hevosta lääkittiin kilpailupaikalla ilman säännöissä vaadittua lajiliiton asiantuntijaeläinlääkärin lupaa tai konsultointia.
 • Hevosta lääkittiin aineella joka ei ole hyväksytty kyseiseen käyttötarkoitukseen (lievä ähky). Tämä lääkkeen väärinkäyttö on hoitaneen eläinlääkärin omalla vastuulla.
 • Toinen annetuista lääkkeistä (Traumeel) on ensisijaisesti tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinten kipu ja tulehdustilojen hoitoon (muskuloskeletaalinen vaikutus).
 • Hevosta on nesteytetty letkulla, mitä se ei omasta tahdosta nielaise. Hevoselle ei saa antaa enemmän nestettä kun se itse omasta tahdostaan juo, eikä nesteytystä saa tehdä millään muulla tavalla kun miten hevonen itse vapaaehtoisesti juodessa nielee.
 • Hevonen ei saa osallistua ratsastuskilpailuihin kipua lievittävien, suorituskykyä parantavien, piristävien- tai rauhoittavien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.
 • Mikäli hevonen tarvitsee lääkitystä Tanskan ratsastuskilpailuissa, yleisten kilpailusääntöjen mukaan siihen tulee saada lupa Tanskan lajiliiton nimeämältä asiantuntijaeläinlääkäriltä ennen hoitoa, ellei kyseessä ole hevoselle akuutisti vakava tai hengenvaarallinen tilanne.

Vastaus valitukseen

Vastauksessa kuultiin seuraavat seikat:

 • Kumpikaan käytetty valmiste ei ole FEI:n kiellettyjen aineiden listalla.
 • 500 ml Duphalyte:a ei ole säkäkorkeudeltaan180 cm korkean ja elopainoltaan 600-700 kiloisen hevosen nesteyttämistä. FEI määrittää nesteyttämiseksi vähintään 10 litraa.
 • Kahden valmisteen antaminen suoraan mahalaukkuun letkulla, ei riko Tanskan ratsastajainliiton kilpailusääntöjen yleisen osan kohtaa 23.
 • Tanskan ratsastajainliitto noudattaa FEI:n sääntöjä
 • Kaksi teknistä asiantuntijaa kulki tallissa eläinlääkärin tutkiessa hevosta.

Lautakunnan päätelmä ja sen perustelut

Valitus koskee ainoastaan hevosen ratsastaja Andreas Helgstrandia.

Kouluratsastuksen Tanskan mestaruuskilpailut on Tanskan ratsastajainliiton, Tanskan maaperällä järjestämä, Tanskan ratsastajainliiton sääntöjen ja yleisten määräysten alainen tapahtuma. Sen lisäksi tulee aina noudattaa myös Olympiakomitean, FEI:n ja Tanskan urheiluliiton (DIF) voimassa olevia sääntöjä.

Tapauksessa tosiasia on että Jovian hevosen lievää koliikkia hoidettiin kilpailupaikalla karsinassa lääkitsemällä ilman Tanskan ratsastajainliiton asiantuntijaeläinlääkärin lupaa. Eikä otettu yhteyttä hoidon hyväksymiseksi paikalla valvomassa olleeseen tekniseen asiantuntijaan.

Sitä että kaksi teknistä asiantuntijaa on kulkenut hevosen karsinan ohi eläinlääkärin tutkiessa hevosta, ei voida tulkita tietyn hoidon hyväksymiseksi. Viime kädessä myös Tanskan lajiliiton yleisten kilpailusääntöjen mukaan ”hevosen vastuuhenkilö on se henkilö, joka sitä kilpailuissa ratsastaa”, ja ”hevosen vastuuhenkilö on vastuussa kilpailun aikana kaikista hevoselle tehdyistä toimenpiteistä riippumatta siitä, kuka hevosen luokse päässyt henkilö ne on suorittanut.”

Voidaan olettaa kyseistä hoitoa ei Tanskan ratsastajainliiton asiantuntijaeläinlääkäri olisi hyväksynyt, sillä kumpaakaan valmistetta ei ole hyväksytty kyseisen vaivan hoitoon. Hevonen on tapahtumapaikalla lääkitty ilman ennakkolupaa, eikä sillä katsota olevan merkitystä etteivät nämä valmisteet ole FEI:n doping-listalla. Lautakunnan mielestä on hämmästyttävää että Traumeel:ia on käytetty nelinkertainen määrä suositusannoksesta. Duphalyte on nestettä ja se annettiin nenämahaletkun kautta, mikä ei ole hevoselle vapaaehtoinen tapa juoda, ja rikkoo yleisten kilpailusääntöjen kohtaa 23. Päätöksessä eriteltiin myös lausetarkasti mitä kaikkia sääntökohtia toiminnalla rikottiin.

Kurinpitolautakunta olettaa, että jos hevosta olisi hoidettu asiantuntijaeläinlääkärin etukäteen antamalla luvalla ja sopivilla lääkkeillä, hevonen olisi voinut osallistua kilpailuihin kun asiantuntijaeläinlääkäri olisi sen ensin tapahtumapaikalla tarkistanut ja arvioinut olevan ”fit to compete”. Tässä tapauksessa ratsastajan oma eläinlääkäri oli suorittanut tämän arvioinnin ilman teknisiä valvojia ja lajiliiton asiantuntijaeläinlääkäriä.

Näin ollen kurinpitolautakunta katsoi Helgstrandin rikkoneen lajiliiton yleisiä kilpailusääntöjä, minkä seurauksena ratsastajan suoritus kilpailuissa mitätöidään, ja hänen on palautettava saamansa palkinnot.

Lisäksi ratsastajalle tuomitaan 5000 Tanskan kruunun suuruinen sakko.

Lue Tanskan ratsastajainliiton koko päätös tästä linkistä.

Jaa artikkeli